Batxillerat

El Batxillerat és una etapa formativa no obligatòria estructurada en dos cursos i tres modalitats. Aquesta etapa té la peculiaritat de no ser una formació professionalitzadora, o sigui, que no et prepara per fer cap ofici sinó que et prepara per entrar a la universitat o a cicles formatius de grau superior. Es diu que el batxillerat pretén ser una formació general pels alumnes i que treballa perquè aquests aconsegueixin una major maduresa intel·lectual i personal. 

 

Aquesta etapa presenta algunes peculiaritats com per exemple els criteris de promoció, o sigui, les condicions que s'han de donar per passar de primer a segon curs i per obtenir el títol. En cas que en acabar primer de batxillerat es tinguin una o dues assignatures suspeses, es pot passa a segon amb aquestes matèries pendents, o sigui, que durant el curs s'hauran de cursar les assignatures de segon i també s'hauran d'examinar de les assignatures pendents de primer. En cas que es suspenguin tres o quatre assignatures, l'alumne/a podrà escollir entre cursar només aquestes tres o quatre matèries o tornar a fer tot el curs sencer. Per obtenir el títol de Batxillerat, s'hauran de tenir totes les assignatures de primer i segon curs aprovades, l'alumnat de segon curs que no tingui superades totes les assignatures, s'haurà de matricular només de les que no hagi superat.