Cicles Formatius

La Formació Professional, dintre de la qual trobem els Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, és un tipus de formació de caràcter professionalitzador, o sigui, que pretén preparar al seu alumnat per exercir una professió o grup de professions concretes. Per tant, es tracta d'una formació eminentment pràctica que compta també amb un període de pràctiques no remunerades en empreses. Fins fa uns anys, era molt comú que l'alumnat que feia pràctiques en les diferents empreses, si ho feia bé, quedés contractat en la pròpia empresa. El període de crisi en el què estem immersos ha fet baixar el nombre de contractacions, però tot i això, aquesta és una possibilitat que no s'ha de descartar ja que l'índex de contractacions segueix essent molt alt. 

 

La Formació Professional s'estructura en 26 famílies professionals que contenen un o varis Cicles Formatius. Cal dir que la Formació Professional contempla tres nivells formatius, el nivell més baix és el corresponent als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), el següent són els Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i, per últim, els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Per obtenir més informació sobre com són els Cicles Formatius, ves a l'apartat titulat Més Informació.

 

Per obtenir més informació de caràcter general sobre la Formació Professional et remetem als enllaços que trobaràs a continuació. El primer correspon a la web de la FP a nivell nacional i el segon a nivell balear.

http://www.todofp.es/

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&cont=1298&lang=ca&campa=yes