Com s'estructura la Formació Professional?

Com ja t'hem contat, la Formació Professional està formada pels PQPI, Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). Sobre els PQPI no t'explicarem moltes coses perquè estan destinats a un perfil d'alumnat molt concret que mostra dificultats per seguir el ritme de l'ESO i que sovint són proposats pel Departament d'Orientació del centre. Per això ens centrarem en els CFGM i en els CFGS que atorguen els títols de Tècnic i Tècnic Superior respectivament. Cal dir que la titulació de Tècnic Superior dóna accés a uns determinats estudis universitaris, sempre en funció de la família professional del cicle formatiu cursat.

 

Els Cicles Formatius s'organitzen en mòduls enlloc de fer-ho en assignatures, i una part d'aquests mòduls sempre es realitza en el centre educatiu i una altra part són pràctiques en empreses. Aquestes pràctiques serveixen per avaluar l'alumnat en un entorn real de treball com el que es podria trobar en entrar al món laboral. La duració d'aquests cicles no és uniforme, i tant els cicles de grau mitjà com els de grau superior poden tenir una duració entre 1300 i 2000 hores, que més o manco equivalen a un curs i un trimestre i a dos cursos respectivament. 

 

Per accedir a un CFGM tan sols cal haver superat l'ESO, mentre que per accedir a un CFGS cal tenir el Batxillerat. De totes formes, si no es disposa dels requisits acadèmics adients, hi ha diferents proves d'accés per tal de fer possible que qualsevol persona hi pugui accedir. Per a més informació podeu buscar en l'apartat "Proves FP" del següent enllaç:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&cont=1298&lang=ca&campa=yes

 

No podem deixar-nos de banda una modalitat d'estudi que de cada dia augmenta en nombre d'alumnes, ens referim a la Formació Professional a distància, estudis especialment pensats per a persones que han de respondre a altres responsabilitats com treball, obligacions familiars, etc. Per a veure l'oferta formativa de la FP a distància de Balears, pots visitar:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=14&lang=CA&cont=49058