Informació sobre les Optatives d'ESO

Com ja sabràs, l'optativitat és un fenòmen nou en arribar a secundària i, si bé als tres primers cursos les opcions solen ser molt reduïdes, en arribar a quart la cosa canvia. El darrer curs de l'ESO té un caràcter orientador tant pels estudis posteriors com per la incorporació al món laboral i l'alumnat en aquest curs ja ha de triar tres assignatures optatives d'entre un total de vuit. Cal notar que si els centres no tenen un nombre mínim d'alumnes per alguna d'aquestes optatives, dites assignatures no es cursaran, per això, per consultar l'oferta d'optatives del teu centre cal que et dirigeixis directament a ell. Així doncs, l'oferta d'optatives a l'últim curs de secundària podrà ser diferent en funció de cada centre però com a màxim l'alumnat haurà de triar tres assignatures d'entre les següents:

 

- Biologia i geologia

- Educació plàstica i visual

- Física i química

- Informàtica

- Llatí

- Música

- Segona llengua estrangera

- Tecnologia

 

Fer una bona tria enfocada al que es cursarà en acabar aquest darrer curs d'ESO, permetrà afrontar aquesta nova etapa amb més garanties d'èxit. 

 

No t'ha quedat clar? Tens algun suggeriment? Pots trobar-nos al formulari de contacte o a través de la direcció info@orientacioacademicabalears.es