Esquema dels principals Ensenyaments de Règim General

 

 

En aquest esquema es pot veure l'estructura principal dels Ensenyaments de Règim General, o sigui, dels ensenyaments més comuns del nostre Sistema Educatiu. L'esquema també ens mostra les diferents vies per arribar a cada etapa. En els casos en què les línies són discontínues, es tracta de canvis d'etapa que requereixen de la superació d'alguna prova d'accés. Cal advertir que l'esquema no anomena ni l'Educació d'Adults ni l'Educació Especial ja que no pertanyen a l'àmbit d'aquesta web, tot i ser considerats Ensenyaments de Règim General. Si vols veure l'esquema complet del Sistema Educatiu segons la LOE, accedeix al següent enllaç:

http://www.cesurformacion.com/descargas/loe-esquema-sistema-educativo-espanol.pdf

 

A part d'aquests Ensenyaments, al nostre sistema educatiu també podem trobar Ensenyaments de Règim Especial que corresponen als ensenyaments d'Art Dramàtic, Arts Plàstiques i Disseny, Ensenyaments Esportius, d'Idiomes i de Música i Dansa. Per a més informació pots consultar el següent enllaç:

http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=924793