ORIENTA BALEARS, Guia per a la teva Tria

 

 

QUINES NOVETATS CONTÉ LA VERSIÓ 2016-2017?

 

Una nova versió actualitzada de l’eina creada l’any 2014. Després de l'èxit dels anys passats, aquesta versió segueix conservant el fomart PDF, fet que facilita enormement la seva manejabilitat. Ara penjar-la a les xarxes Moodle (o similar), instal·lar-la en qualsevol ordinador o mostrar-la en qualsevol dispositiu és més fàcil que mai!
Com cada any, hem actualitzat les dades que fan referència a l'oferta educativa i a les notes de tall, fent especial incidència al que respecta a les Illes Balears.

 

UN TAST:

Aquest vídeo és de la versió 2015-2016. La versió actual té la mateixa estructura però ha sofert un canvi estètic.

 

 

 

QUÈ ÉS?

 

“ORIENTA BALEARS, Guia per a la teva tria” és una eina d’orientació acadèmica pensada per ser emprada en centres de secundària obligatòria, formació professional i batxillerat de les Illes Balears. Es tracta d’un arxiu PDF amb gran quantitat d’informació destinada a facilitar el procés de presa de decisió de l’alumnat. La informació hi està plasmada de manera clara, entenedora i fàcilment imprimible per tal que els usuaris puguin consultar i imprimir allò que necessitin i així puguin també acostar dita informació a les seves famílies. A més de la informació que conté l’eina, sempre es proporcionen enllaços a webs externes que permeten ampliar-la. A més, amb l'adquisició d'aquesta eina, es donarà permís per penjar-la a les plataformes Moodle dels centres.

 

QUÈ PRETÉN AQUESTA EINA?

 

Des d’Orientació Acadèmica Balears hem creat aquest recurs amb una doble intenció, per una banda volem dotar als professionals dels Departaments d’Orientació d’una eina que els faciliti part de la seva tasca diària, volem que la nostra eina els ajudi a estalviar un poc del temps que dediquen a l’orientació acadèmica. Per altra banda, la creació d’aquesta eina també respon a la necessitat de contribuir a la millora dels processos desicionals del nostre alumnat, aquesta és una eina més per acostar i facilitar a l’alumnat i a les seves famílies el coneixement del Procés de Presa de Decisions Acadèmiques, la necessitat de partir d’un bon autoconeixement i la importància de contemplar totes les alternatives. 

 

 

QUÈ CONTÉ?

 

Com ja hem comentat tota la informació que presenta aquest recurs està enfocada a facilitar el Procés de Presa de Decisió, la informació està organitzada diferents apartats, els primers dels quals es dediquen a explicar què entenem per Procés de Presa de Decisió i com podem treballar el nostre autoconeixement.

El següent apartat, que és el que més informació conté, es dedica a repassar l’oferta educativa estatal, parant especial atenció a aquells ensenyaments que s’imparteixen a les nostres illes. Tota aquesta informació s’estructura en quatre subapartats que corresponen a:

A) Graus universitaris que s’imparteixen a Espanya, amb informació més detallada d’aquells estudis que podem trobar a la UIB o als altres centres privats de Mallorca.

B) Informació de tots els Cicles Formatius de Grau Superior que s’imparteixen a Espanya i, així com passa amb els estudis de grau, la informació és més completa amb els Cicles que es poden cursar a Balears.

C) Informació de tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà que podeu trobar a l’estat. 

D) Informació sobre el batxillerat i les seves modalitats i la oferta educativa dels centres que imparteixen batxillerat a Balears.

Després trobem un apartat que es dedica a la universitat, en ell s’hi explica, els tipus d’universitats que hi ha a l’estat, s’hi fa una llista amb totes les universitats que es poden trobar a Espanya i es parla de l’accés a la universitat, de com funciona i quins conceptes cal tenir clars.

El proper apartat el dediquem a fer un repàs d’una dotzena d’ocupacions populars per a les quals no hi ha uns estudis que hi duguin directament, a cada una d’aquestes ocupacions hi expliquem quins requisits es demanen i quin és el procediment a seguir per accedir-hi. Algunes d’aquestes ocupacions són: bomber, controlador aeri, auxiliar de vol o Policia local.

El darrer apartat es dedica a explicar què és la vocació i com trobar-la, algunes maneres de formar-se fora del sistema reglat, com fer recerca de feina, com fer-se un Currículum Vitae i què és una carta de presentació.

 

 

QUIN ÉS EL PREU D’AQUESTA EINA?

 

El preu de la Guia és de 80€. Els centres que el curs passat ja compraren la Guia tenen un descompte de 30€.