TALLERS APRENEM A DECIDIR

Què són els Tallers Aprenem a Decidir?

Es tracta d’un complement a la feina diària del Departament d’Orientació de qualsevol institut. És un Taller de motivació i guiatge per tal de capacitar l’alumnat per realitzar íntegrament el Procés de Presa de Decisions acadèmiques de manera acurada i fonamentada. Es basa en què per garantir la màxima eficàcia d’aquest Procés cal respectar les següents premisses:


· Estar motivat/da per repensar el futur.

· Assolir un bon grau d’autoconeixement.

· Seguir un procés estructurat que contempli totes les alternatives presents.

· Saber fer implicar en aquest procés a diversitat d’agents (família, professorat, altres alumnes, etc.).

· Analitzar pros i contres de cada una de les opcions principals.

A qui va dirigit?

A l’alumnat que es troba en els punts més crítics quant a les decisions acadèmiques, especialment tercer i quart d’ESO i els dos cursos de batxillerat. També es pot fer extensible a tot l’alumnat de Formació Professional.


Cada Taller s’adapta a les característiques del grup classe.

Com s'imparteix el Taller?

El Taller té una duració de tres hores per grup i és impartit pel responsable d’OAB, qui es desplaçarà a les instal·lacions del centre en l’horari acordat.

 

Només es requerirà la presència a l’aula d’un ordinador amb projector i altaveus. OAB facilitarà el document que l’IES s’haurà d’encarregar d’imprimir en funció del nombre d’alumnes.

 

El Taller pot ser impartit tant en tres hores seguides com en dues hores seguides i una de solta.

Quins objectius es planteja el Taller?

El Taller “Aprenem a Decidir” es planteja els següents objectius:


         · Motivar l’alumnat quant al plantejament del seu futur acadèmic i professional.

         · Millorar el grau d’autoconeixement dels alumnes.

         · Il·lustrar de manera gràfica i senzilla les alternatives acadèmiques que tenen els i les alumnes.

         · Capacitar als participants per prendre totes les decisions acadèmiques, immediates i futures, de manera autònoma i estructurada.

         · Dotar, tant a l’alumnat com a les seves famílies, de recursos informatius vàlids i eficaços per enfrontar les decisions acadèmiques.

Com s'estructura el Taller?

El Taller es desenvolupa seguint aquesta estructura:

         · Benvinguda i xerrada motivacional inicial.

· Plantejament de què és el Procés de Presa de Decisió i perquè és important.

         · Emplenament del qüestionari d’autoconeixement per part de l’alumnat i explicació del concepte de vocació.

         · Explicació de totes les alternatives acadèmiques possibles amb les seves implicacions i de la importància de comptar amb diversitat d’agents en aquest Procés de Presa de Decisió.

         · Anàlisi sobre de quina forma podran trobar la informació que requereixin i com fer-la arribar a les seves famílies.

         · Repàs de com s’arriba a la Presa de Decisió Autònoma, el que això significa i com traslladar-ho a altres processos desicionals.

 

Un cop impartits tots els Tallers es fa una avaluació completa amb els responsables del centre per analitzar com ha funcionat i quines millores es poden introduir de cada al futur. Els qüestionaris d’autoconeixement emplenats per l’alumnat es lliuraran al centre per tal de què el Departament d’Orientació els pugui fer servir per posteriors orientacions.

Quin és el preu d'aquest Taller?

El preu de llançament del Taller “El Procés de Presa de Decisió” és de 80€ per grup.

 

Consulti les nostres ofertes especials per centres amb més de vuit grups interessats en aquest Taller i per centres que també contractin altres serveis d'OAB.

TALLERS APRENEM A DECIDIR
Si vols imprimir informació sobre els Tallers Aprenem a Decidir pots descarregar-te aquest document!
Taller Procés Presa de Decisió.pdf
Documento Adobe Acrobat [93.7 KB]