La Universitat

D'estudis universitaris n'hi ha una gran varietat, igual com hi ha un gran nombre d'universitats (com pots comprovar a l'apartat d'Oferta Educativa), però recentment el sistema universitari s'ha vist immers en un procés de canvis que s’anomena Pla Bolonya. Segur que n’has sentit a parlar i que també et sonen paraules com Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), estudis de grau o crèdits ECTS (European Credit Transfer System), però saps què implica? Volem explicar-te molt breument que el Pla Bolonya és un procés que pretén unificar els sistemes universitaris dels països immersos en l’Espai Europeu d’Educació Superior per facilitar la mobilitat dels seus estudiants. Entre moltes altres mesures, aquest pla ha fet canviar la manera com es controla la càrrega de les assignatures universitàries, mentre que fins ara es feia referència a un tipus de crèdits en què cada un equivalia a un cert nombre d’hores de classe presencials, el nou sistema incorpora els crèdits ECTS que comptabilitzen tant les hores presencials a classe com les hores de dedicació que l’alumne haurà de fer a casa seva. Amb tot això s’han establert uns mecanismes per assegurar que aquest còmput sigui igual a totes les universitats de l’EEES.

 

A més d'aquest canvi en el còmput de la càrrega de les assignatures, hi ha hagut un altre gran canvi en l'organització de les titulacions. Des de feia molts anys, els títols universitaris s'havien organitzat en diplomatures i llicenciatures, on les primeres solien durar uns tres cursos i les segones cinc. També hi havia enginyeries tècniques i enginyeries i altres tipus de nomenclatures pels diferents estudis. Amb el Pla Bolonya s'ha estandarditzat i s'han creat estudis de Grau i Postgraus. Els Graus tenen una durada de 4 cursos i una càrrega de 240 crèdits ECTS, que equival a fer 60 crèdits anuals, i dintre dels postgraus hi trobem màsters i doctorats. Això pel que fa a títols oficials, ja que també et pots trobar amb títols no oficials o títols propis de cada universitat, que no estan regits pels estàndarts de l'EEES. 

 

Una altra cosa que has de saber és que al nostre sistema educatiu hi ha tres tipus d'universitats, hi ha universitats públiques, privades i de l'església. Les primeres són les finançades per l'estat i els preus dels títols oficials d'aquestes es regeixen pel BOE corresponent. Les universitats privades compten amb financiació privada, encara que també poden disposar de finançament públic, i els seus preus no estan fixats pel govern espanyol, per tant, són més cares. Finalment, les universitats de l'església, que concedeixen títols amb la mateixa validesa que les demés universitats, estan finançades pel propi alumnat. Si vols més informació general sobre el sistema universitari, no deixis de visitar el següent enllaç:

http://universidad.es/es/en-espana/estudiar-en-espana/el-sistema-universitario-espanol

 

Com ja sabràs, la universitat que tenim aquí és la Universitat de les Illes Balears, també coneguda com UIB. Tot i que el campus està situat a la carretera de Valldemossa, a Palma, aquesta universitat també té seus a Eivissa i Menorca. Et recomanem que pegis una ullada a la seva web:

http://www.uib.es/lauib/